Staatsexamen Programma II

Programma II toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen:

  1. lezen
  2. luisteren
  3. schrijven
  4. en spreken

Als u voor alle vier examenonderdelen bent geslaagd, krijgt u het Diploma NT2 (op B2 niveau).

Aanmelden voor de cursus Staatsexamen NT2