Staatsexamen Programma I

Programma I toetst of u voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau, of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau. Denk bijvoorbeeld aan een vakopleiding MBO-3 bij een ROC. Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

Aanmelden voor de cursus Staatsexamen NT2