Staatsexamen Programma II

Programma II toetst of je voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als je voor alle vier examenonderdelen bent geslaagd, krijg je het Diploma NT2 (op B2 niveau).

Aanmelden voor de cursus Staatsexamen NT2