Nederlands leren voor je werk

Het is moeilijk communiceren als je op je werk niet goed Nederlands spreekt of je collega’s niet begrijpt. Er ontstaan dan snel misverstanden, spanningen en irritaties. En wat nog erger is, je kunt hierdoor fouten maken.

Voorbeelden

Er zijn talloze voorbeelden te geven, waarbij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en cultuur een ongunstig effect heeft op de verstandhouding tussen medewerkers en dus op de productie. Een paar voorbeelden:

  • Je begrijpt werkopdrachten niet goed omdat je woorden of uitdrukkingen niet kent
  • Je kent de regels voor formeel en informeel taalgebruik niet waardoor onbedoeld conflicten kunnen ontstaan met je collega’s.
  • Je kunt geen schriftelijk verslag maken waardoor de werkoverdracht stagneert.

Nederlands op je werk

Bij Fiolet kun je een taaltraining volgen die helemaal gericht is op jouw werk. Zo leer je de woorden en uitdrukkingen die op je werk veel worden gebruikt. Je leert goed te communiceren met je collega’s. Ook schriftelijk. De taaltraining kan zelfs op je werk worden gegeven. Daardoor kunnen we nog beter ingaan op de situatie waarin je werkt. Bovendien scheelt het veel reistijd. Informeer zelf bij je werkgever of hij hierin geïnteresseerd is.

Aanmelden voor Nederlandse les