Cursisten die niet tevreden zijn over het onderwijs of de dienstverlening van Fiolet Taaltrainingen kunnen een klacht indienen die wordt beoordeeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Hoe je een klacht kunt indienen staat in het Klachtenreglement dat je hieronder kunt downloaden.

Klachtenreglement Fiolet Taaltrainingen     Download