Inburgeringsexamen

Je bent volgens de Nederlandse wet pas ingeburgerd als je het inburgeringsdiploma hebt behaald. Dit diploma moet je hebben binnen drie jaar nadat je van DUO een oproep hebt gekregen om in te burgeren. Om het inburgeringsdiploma te krijgen moet je examen doen. Sinds 1 januari 2013 kun je het nieuwe inburgeringsexamen doen. Dit examen bestaat uit vijf onderdelen: Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen, het Luisterexamen, het Leesexamen, het Schrijfexamen en de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Je krijgt pas je inburgeringsdiploma als je voor alle onderdelen bent geslaagd. Je kan meer informatie vinden op www.inburgeren.nl.

1. Kennis van de samenleving

Bij het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) krijg je van de computer een aantal vragen over de Nederlandse maatschappij. Over hoe het land bestuurd wordt, over de belangrijkste gewoontes in Nederland en hoe mensen met elkaar omgaan. Dit examenonderdeel kost € 40,00.

2. Spreken

Bij het examen Spreekvaardigheid (TGN) wordt getoetst hoe goed je Nederlands spreekt en verstaat. Een computer stelt via de telefoon een aantal vragen en geeft opdrachten. Het is belangrijk dat je goed luistert en antwoord geeft op de vragen die gesteld worden. Dit examenonderdeel kost € 60,00.

3. Luisteren

Ook het luisterexamen wordt door de computer afgenomen. Je ziet videofilmpjes en luistert naar luisterteksten. Bij elk filmpje en elke tekst krijg je een paar vragen. De teksten en vragen gaan over werk, opleiding of het dagelijks leven in Nederland. Het luisterexamen heeft ongeveer 25 vragen. Dit examenonderdeel kost € 50,00.

4. Lezen

Bij het leesexamen moet je op de computer een aantal teksten lezen. Bij elke tekst krijg je een paar vragen. De teksten en de vragen gaan over werk, opleiding of het dagelijks leven in Nederland. Het leesexamen heeft ongeveer 25 vragen. Dit examenonderdeel kost € 50,00.

5. Schrijven

Het schrijfexamen doe je op papier. Je krijgt verschillende soorten opdrachten, zoals een brief schrijven en een formulier invullen. Je moet ook zinnen afmaken. De opdrachten gaan over werk, opleiding of het dagelijks leven in Nederland. Je schrijft bijvoorbeeld een e-mail aan een vriend die jarig is of je vult een formulier in van een uitzendbureau. Je krijgt 2 of 3 briefjes en formulieren en 4 tot 6 zinnen die je moet afmaken. Dit examenonderdeel kost € 50,00.

6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Om je beter voor te bereiden op deelname aan het arbeidsproces is het inburgeringsexamen uitgebreid met een nieuw onderdeel gericht op arbeidsmarktorientatie. Je werkt aan de hand van Resultaatkaarten aan een loopbaanplan. De ingevulde Resultaatkaarten vormen samen een portfolio. Vervolgens voer jij op basis van het portfolio een eindgesprek met een examinator. Dit examenonderdeel kost € 100,00.

Aanmelden inburgeringsexamen

Fiolet Taaltrainingen kan je advies geven wanneer je klaar bent voor het examen. Wij  helpen je bij het aanmelden voor het examen of voor losse examenonderdelen.