Buitenlandse partner

Heb je een buitenlandse partner die in Nederland wil komen wonen? De eerste stap is dat hij of zij het basisexamen inburgering in het buitenland doet. Het basisexamen inburgering is een test waarbij de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving wordt getoetst. Het examen wordt in het Nederlands afgelegd bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat-generaal in het land van herkomst. Het examen wordt afgelegd vóór de komst naar Nederland.

Voorbereiden op inburgeringsexamen

Je partner kan zich op dit examen voorbereiden bij Fiolet Taaltrainingen tijdens een kort verblijf in Nederland. Door in een korte periode intensief deel te nemen aan een cursus voor beginners en door hiernaast ook zelf te studeren wordt de kans het grootst dat je partner slaagt voor het basisexamen inburgering in het buitenland. De groepslessen kunnen eventueel worden aangevuld met privélessen.

Aanmelden voor inburgeringscursus