Nieuw examen

Het inburgeringsexamen is uitgebreid met een nieuw onderdeel: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Iedereen die na 1 januari van dit jaar inburgeringsplichtig is gesteld, moet examen doen voor dit nieuwe onderdeel. Bij Fiolet Taaltrainingen zijn de eerste groepen cursisten al lessen aan het volgen die opleiden voor ONA. De cursisten leren over solliciteren, opleidingen en…